Nancy Tipton m. R Hoos

Nancy Tipton m. R Hoos

Parents:

Clarence Leroy (Roy) Tipton 1879-1969
Nina Dent Tipton 1886–1980

Siblings:

Dorothy Tipton
Evelyn Tipton
William L Tipton
Nancy Tipton

Children: